O nama

Ordinacija Cekić osnovana je 1992. godine od strane Prof. dr. Ane Cekić-Arambašin kao specijalistička ordinacija za parodontologiju i oralnu medicinu. Na temelju 60-godišnje tradicije rada u dentalnoj medicini i 30-godišnje tradicije privatne prakse, prerasla je u ustanovu posvećenu specifičnim potrebama pacijenata. Naši pacijenti su oni koji zahtijevaju višu razinu skrbi u dentalnoj medicini, poput onih koji imaju potrebu za složenim multidisciplinarnim rehabilitacijama, naprednom dentalnom implantologijom i implantoprotetikom. Specijalizirani smo za implantološke rehabilitacije bezubih i gotovo bezubih pacijenata s trenutnim opterećenjem implantata te liječenje pacijenata s dentalnom fobijom. Suradnja s kolegama i ustanovama iz područja dentalne medicine jedan je od temelja našeg djelovanja. Kontinuirano surađujemo s vodećim liječnicima u Hrvatskoj, regiji i međunarodno. Kvaliteta života koja proizlazi iz oralnog zdravlja uvijek nam je na prvom mjestu, pa su sve naše terapije individualizirane i prilagođene potrebama naših pacijenata. Referentna smo ordinacija za MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES LTD i preporučena ordinacija STRAUMANN grupe.

Naš tim

Adekvatni timski rad nadilazi mogućnosti svakog pojedinca.

Naše suradne ustanove