30 Godina Izvrsnosti u Dentalnoj Skrbi

Ordinacija Cekić: Tradicija i Inovacija u Dentalnoj Medicini

Od 1992, Ordinacija Cekić je posvećena pružanju vrhunske dentalne skrbi, specijalizirajući se za složene multidisciplinarne rehabilitacije, naprednu implantologiju i liječenje dentalne fobije, nastavljajući tradiciju izvrsnosti u oralnoj medicini

Ordinacija Cekić

Ordinacija Cekić je osnovana 1992 godine od strane Prof. Dr. Ane Cekić- Arambašin, kao specijalistička ordinacija za parodontologiju i oralnu medicinu. Danas je, na osnovu 60 godina tradicije djelovanja u dentalnoj medicini i 30 godina tradicije privatne prakse prerasla u ustanovu koja se bavi specifičnim potrebama pacijenata. Naši pacijenti su oni koji zahtijevaju viši nivo skrbi u dentalnoj medicini, oni koji imaju potrebu za složenim multidisciplinarnim rehabilitacijama, naprednom dentalnom implantologijom i implantoprotetikom. Usko smo specijalizirani za implantološke rehabilitacije bezubih i gotovo bezubih pacijenta imedijatnim opterećenjem implantata i liječenjem pacijenata s dentalnom fobijom.

Naručite se sada

    Suglasan/na sam s Izjava o zaštiti privatnosti, te slanjem poruke pristajem na povratni kontakt.